Hoogravens Belang

Hoogravens Belang is een vereniging met  een team wijkbewoners en vrijwilligers die zich al jaren

met heel veel plezier  inzetten voor de wijk.  Jaarlijks worden diverse activiteiten voor en door de wijk

georganiseerd.  In 2017 hebben  we ons   80  jaar jubileum  gevierd !!! En daar zijn we trots op!!