Historische Kring Tolsteeg – Hoograven

Dankzij de bijdrage van vele wijkbewoners is er een prachtig palet aan verhalen en anekdotes geregistreerd.


Onze presentaties kunt u beschouwen als de vruchten van tien jaar studie naar de historie van het gebied ten zuiden van de Utrechtse binnenstad.