De Klanksteen

Muziektent De Klanksteen is voortgekomen uit het project Hoograven in de lift als een van de ‘briljante’ ideeën, ingebracht door wijkbewoners. De gemeente Utrecht/Wijkbureau Zuid omarmde dit idee enthousiast en op 14 september 2013 werd De Klanksteen officieel geopend door toenmalig wijkwethouder Frits Lintmeijer.


Jaarlijks, van eind april t/m september, organiseert Stichting De Klanksteen een licht cultureel programma met als doel de saamhorigheid onder jong en oud in de wijk te bevorderen.