Burennetwerk Utrecht Zuid

Burennetwerk Utrecht Zuid is een netwerk van wijkbewoners in Utrecht Zuid die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Utrecht Zuid omvat de wijken Hoograven, Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten.