Aanzet Magazine

Aanzet is een informatieve, inhoudelijk onafhankelijke en betrouwbare wijkkrant voor de wijken Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord en Bokkenbuurt in Utrecht en verschijnt vijf keer per jaar. Door bewoners, voor bewoners.